14.01.2014

Israel planlægger udbygning.

Fra Ordetogisrael.no/
14. januar 2014.

Israels regjering planlegger utbygging av 3.000 dekar land på Golan til jordbruksområder.

Israels regjering vedtok sist søndag en utbyggingsplan på 750 nye landbrukseiendommer på tilsammen 3.000 dekar jord på Golanhøydene.

Det var statsminister Benjamin Netanyahu og landbruksminister Yair Shamir som i fellesskap la frem utbyggingsplanen for Golanhøydene, og planen ble vedtatt uten debatt.

Utbyggingen tar sikte på å styrke landbruksvirksomheten i regionen. Regjeringen vil investere ca. 600 millioner norske kroner i løpet av denne tidsperioden for å forberede jorden, oppgradere vannsystemer, rydde miner i området og utføre andre nødvendige aktiviteter, forteller Landbruksdepartementet i Israel.

"Beboere på Golan er avhengige av landbruket som en kilde til inntekt, og denne beslutningen har som mål å utvikle jobbmuligheter for dem og styrke jordbrukssamfunnet på Golan," sa landbruksminister Shamir da planen ble lagt frem for regjeringen. Sammen med andre relevante myndigheter vil de departementsansatte være ansvarlig for å utvikle en detaljert plan om infrastrukturell overhaling av regionen.

I løpet av landbruksutviklingen på Golan, vil vannverksmyndigheten formulere en rehabiliteringsplan for vannsystemer på Golanhøydene, som vil koste ca. 175 milllioner norske kroner. Forsvarsdepartementet vil bidra til å rydde minefelt i jordbruksjord, forklarte Landbruksdepartementet.