24.01.2014

Paven og Endetiden.

Uddrag fra Endetidsposten.com/
19. oktober 2013.
Av Ove Jan Ludvigsen.

Kanskje det kan begynne å gå opp for noen hvordan endetidens utvikling kommer til og bli, uten en masse diskusjoner og unødvendige spørsmål?

Vi ser da tydelig og klart at skjøgens døtre, og deres/dens representanter fornekter seg ikke når det gjelder å hylle skjøgens representant, Paven, med antikristelig, karismatiske, varme/lunkenhet, for de som tror på denne karismatiske slangelistende varmen/lunkenheten.

Vi har Verdens Kirke Råd, som ledes av den Katolske Kirke, og alle trossamfunn, unntatt de som tror på ”én Gud og dåpen i Jesu navn,” er faktisk involvert i denne store skjøgens romslige åndelige elskovsfavn, som ånder og lukter av avgrunnens dystre og fortapelsesfulle, snikende slangesæd, et forfalsket budskap, som aldri har ført noen til frelse, og kommer heller aldri til å gjøre det!

Bibelen sier: Åpb. 17: 2:
”Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden, ble drukne av hennes horevin.”

Det vil si det samme som at all verdenshandel, all verdens politikk, alle religioner, alle trossamfunn, unntatt de ovenfornevnte, drikker av skjøgens religiøse, politiske, forretnings og åndelige horevin. Det er en sammensatt kombinasjon av alt og alle, som er villige til å samle seg under skjøgens horeparaply, samle seg i skjøgen fortapelsesfulle elskovsbarm, elskovsfavn.

Bibelen sier: Åpb. 17: 4b:
"I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv.

Når Bibelen bruker denne beskrivelsen av skjøgen, at hun hadde/har, et gullbeger fullt opp av sitt horelivs styggedommer og urenheter, så taler Bibelen her om skjøgens, djeveliserende åndelige virksomhet, og at alle disse styggedommene, det er skjøgens okkulte virksomhet, som bare kan beskrives som en eneste sann virkelighet, alt sammen er urenheten i skjøgens virksomhet, og ender opp med denne stadfestende virkelighet: ”HORELIV!”

Det er dette, regjeringer, trosretninger, religioner, okkultisme, løgnere, avgudsdyrkere, og all den djevelskap som er å oppdrive i den demoniske åndeverden, menneskene blir fóret opp på i denne profetiske tidsavslutningen! Og alt sammen er det, skjøgen som står bak, demonisert fra avgrunnens verden!

Bibelen sier: Åpb. 17: 5:
"Og på pannen hennes var det skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN."

Her omtaler Bibelen skjøgen, som Babylon den store! Hva skal vi med flere eller sterkere vitnesbyrd enn det Bibelens profetiske ord legger for dagen, og åpenbarer for oss?

Skjøgen skjuler seg i ”hemmeligheter”, som er en av mange beskrivelser av henne, videre er skjøgen mor til alle skjøgene på denne jorden, det vil si alle trossamfunn som tråkker opp de gamle stiene til Rom, og vender seg til henne i antikristelig ydmykhet, og hengivenhet.

Skjøgen er også mor til alle styggedommene på jorden, styggedommene er det okkulte, det sataniske, hvilket også de åndelige brødrene, Alberto Rivera og Lionel Cockelbergs avslørte i sine bokhefter: ”Er det store frafall tilbake til ROM foran våre dører – Mørkets makter.”

Ikke et eneste sted finner man i Bibelen, at Paven, Pavekirken, det Katolske diktaturet, kommer inn under begrepet, om og fremme Guds rike på jorden, eller være årsaken til at det bibelske evangeliet blir forkynt, under denne salvelsen og profetering. ”Så Sier Herren!” Nei tvert imot, Bibelen advarer sterkt imot denne siste tids forførende verdensskjøge, som ikke har unndratt seg for å ha vært årsaken til mange martyrers liv, ned og opp gjennom tidene.

Bibelen sier: Åpb. 17: 6:
"Jeg så kvinnen (skjøgen – den katolske kirke) var drukken av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Og da jeg (Johannes) så henne, undret jeg (Johannes) meg meget."

Bibelen profeterer uavkortet og troverdig, om at skjøgen, den Katolske Kirke var drukken av de helliges blod. Han så det allerede da som om det allerede hadde skjedd, det vil si, Johannes stod på denne siden av skjøgens gjerninger, som vi står i denne tiden. Hans profeti om skjøgens morderiske gjerninger, var en forutsigbar profeti, som sikter til vår tid. Hvor Johannes også fikk se at hun også var drukken av Jesu vitners blod, alle de skjøgen hadde vært årsaken til, som hadde blitt drept, lidt martyrdøden for Jesu navn skyld.

Jeg ber på vegne av meg selv og alle de som tror på én Gud, og på én dåp, dåpen i Den Herre Jesu navn, samt på vegne av alle andre som har tatt avstand fra verdensskjøgen, Babylon, den Katolske Kirkes vesen og demoniske åndsmakt: Hold oss utenfor dette skjøgevesenet!

Babylon betyr forvirring og det med rette! Tenk bare, en verdenskirke – et verdens kirkeråd, hvor alle trosretninger, menigheter, kirkesamfunn, religioner, politiske variasjoner av alle retninger samles. Samles under paraplyen, at alt er like godt, alt er like bra, samme hva du tror på, bare du tror på noe, så er alt og alle ting, alle vrangsider under denne antikristelige paraplyen, herlig, underbart og lekkert.

Kan det da bli noe annet enn villfarelse? Nei, det kan ikke det! Sannelig ser vi den profetiske endetids Babylon, i all sin forblindende djevelske glans og herlighet, og mens kristenheten sover, føres flere og flere bort fra Bibelens sannhet, og dypere og dypere inn i løgnens fangearmer, i skjøgens elskovsbarm, elskovsfavn. Og rykker stadig nærmere og nærmere, fortapelsens evige og ugjenkallelige avgrunn, evig adskilt fra Jesu herlighet i den evige himmelske verden!

Bibelen sier: Åpb. 22: 17:
"Og ånden og bruden sier: ”Kom!” Og den som hører, skal si: ”Kom!” Og den som tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!"

Dette er ikke for skjøgens barn og sympatisører, men det er for Kristi brud og de som vil, de vil fordi at deres vill er et utvelgelses vil, det ligger i deres hjerter i utvelgelsen, i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt!

Er du, er dere blant dem? ....
-------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Obama vil forberede Paven til rejsen til Jerusalem.