21.06.2013

Obama sto bak skuddsikkert glass, og sa han var blant venner…

Fra Nyttinorge.com/
21. juni 2013.
Av Ivar Fjeld.

- Vi kan være litt uformelle, sa han …

Barack Obama var i dag i Berlin. Fem år etter at han holdt en viktig valgkamptale der, og 50 år etter at John F. Kennedy ble en tysk yndling med uttalelsen «Ich bin ein Berliner».

Obama flørtet ikke med en Kennedy-kopiering, men gjorde sitt ytterste for å virke varmere enn G8-forhandlingene med russerne, som har vært iskalde.

Det var en fin sommerdag i den tyske hovedstaden, og han prøvde å smelte berlinerhjertene.

- Det er faktisk så varmt, og jeg føler meg så bra, at jeg tar av meg jakka. Andre som har lyst kan også gjøre det, sa Obama.

Kjelde: Dagbladet

Kommentar:
Uventa frisk og opplysande journalistikk frå Dagbladet. Det må vi takke Jesus for.

Barack Hussein Obama har gjort det som mange våkne menneske hadde venta han ville gjere. Etter å ha reist til Saudi Arabia i juni 2009 og motteke ein Islamsk honørmedalje, har Obama gjort det alle Muslimar har forventa av den Amerikanske presidenten.

1. Støtta det Muslimske Brorskapet i Egypt.
2. Støtta Islamsk Jihad si maktovertaking i Libya.
3. Overvaka all internett-trafikk i USA.
4. Overvaka dei Konservative i T-part rørsla i USA.
5. Kopla seg inn på og overvaka 100 telefonlinjer til verda sitt største nyhetsbyrå Assosiated Press (AP).
6. Delt ut våpen til al-Qaeda og Islamsk Jihad i Syria. 7. Støtta Norge og Taliban si opning av eit felles “fredskontor” i Qatar.

Den som framleis trur at Obama skulle fått Nobels Fredspris i Oslo, må opplagt meine at det er den Islamske freden som snart skal gjelde over Jorda.

Viss ikkje, er det tid for å vende om. Mange ser heldigvis no at Obama representerer dei totalitœre kreftene som er i ferd med å vinne terreng i den vestlege verda. Slik som i Europa på 1930-taltet. I Europe fekk denne rørsla namnet Fascisme. Det er lite som skil Obama og hans menn frå denne rørsla.

Jesus Messias lova oss tøffe tidier, like før Han kjem attende. Sœrskild at mange kristne skal falle frå trua, og ta til å støtte vondskap i “Jesus” sitt namn. 

Mark: 13:9:
"For i dei dagane skal det koma ei trengselstid som det aldri før har vore, frå Gud i opphavet skapte verda og fram til no, og som det aldri meir skal bli."

For alle som ikkje er åndeleg blinde, er det nett det som skjer i våre dagar. La oss be om nåde for alle forførte og lunkne sjeler.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Betænk: "For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag.  – »Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam.« – Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmagedon." Åb 16:14-16.