29.06.2013

– Vi må kjenne tiden vi lever i.

Fra Idag.no/
28. juni 2013.

-Aldri tidligere i menneskehetens historie har det vært så mange tegn på Jesu gjenkomst som nå, forkynte Emanuel Minos på vekkelsesmøte torsdag kveld under Norge IDAGs sommerkonferanse på Bildøy.

– Det er ikke det at jeg er gammel, men jeg har levd så veldig lenge, spøkte den 88 år gamle vekkelsespredikanten Emanuel Minos da han talte til fullsatt sal på Bildøy torsdag kveld over temaet: «Å kjenne sin tid».

Hans forkynnelse bærer ofte preg av en sterk forventning om Jesu snarlige gjenkomst, og denne kvelden var ikke noe unntak.

Se på fikentreet
Han forkynte at staten Israels tilblivelse i 1948 og frigjøringen av en lang rekke tidligere koloniserte og undertrykte nasjoner over hele verden i tiårene etter dette er et sterkt tegn på at Jesu gjenkomst nærmer seg.

Han finner belegg for dette i Lukas 21, vers 29-32, der Jesus forteller en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere med dere selv at sommeren er nær. Således skal dere når dere ser alt dette skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig jeg sier dere, denne slekt skal ingenlunde forgå før dere ser alt sammen».

– Fikentreet er et kjent bilde på jødefolket. I nesten 2000 år var de spredt omkring i alle verdensdeler. Hvis man sprer et folk på den måten, så blir det borte. Men går man 100-150 år tilbake i tid, så begynte det å skje noe. På den tiden var det knapt noen teologer som ville snakke om en jødisk stat, man trodde ikke på det, men Gud begynte å kalle sitt folk tilbake, og i 1948 ble staten Israel oppreist som et svar på Guds løfter og det profetiske ord, forkynte Minos.

Israel og nasjonene
– I og med at staten Israel ble opprettet, skjedde noe menneskeheten aldri før hadde vært vitne til: En frigjøringsprosess startet over hele jorden. Den ene staten etter den andre begynte å reise seg, fortsatte han, og fortalte hvordan han allerede som student i Oxford på 1960-tallet hadde forutsagt overfor sin ateistiske professor at til og med det kommunistiske jernteppet ville falle og nasjonene i Øst-Europa ville bli frie, og at det ville være en del av dette tegnet, og derfor måtte skje innen en generasjons levetid var omme.

Professoren trodde ikke det var mulig at kommunismen ville falle på den måten, men vi vet hvordan historiens utvikling ble.

Økologiske tegn
Minos forkynte at vi også kan vite at Jesu gjenkomst nærmer seg på grunn av økologiske tegn i tiden. I Lukas 21 sier Jesus at «på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser». – Jeg har reist oppover Gudbrandsdalen siden 1930-årene, men de sier de aldri tidligere har opplevd en slik katastrofe som de opplever nå.

Jeg har hatt møter i Tyskland, Østerrike og Sveits, og nå sier de at det har skjedd noe med Donau og Elben som de aldri har opplevd før. Jeg liker ikke å være spekulativ, men jeg synes Jesu ord går i oppfyllelse på en forunderlig måte, sa han.

Misjonsvekkelse
Han viste også til at verdensmisjonen er et tegn på Jesu gjenkomst, og siterte Jesu ord om at «dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme».

– Det skjer en misjonsvekkelse i vår tid som vi aldri har sett maken til, hevdet han.

– I Nord-Afrika er det i dag vekkelse for første gang på 1500 år i land som Algerie, Marokko og Egypt. Tidlig i kirkehistorien sa Augustin at det store frafallet i kirken i Nord-Afrika hadde skyldtes at de glemte å evangelisere og misjonere. Etter 1500 år er misjonærene tilbake i dette området og evangeliet går frem også der.

Vi må kjenne vår tid
– Jesus kommer snart, og Guds menighet må være rede! Nå er tiden for å forstå sin tid og forstå det profetiske ord, utfordret han.

Minos forkynte at dette også er en tid da Gud kaller mennesker til frelse. Han forkynte at tiden og samfunnet vi lever i er preget av å være en åndelig ørken på flere måter, og viste til frafallet fra tradisjonelle kristne verdier i samfunnet som for eksempel i synet på ekteskap og alkohol.

Samtidig løftet han frem at Gud er den samme som før, og at Han vil gjøre under og møte mennesker også i vår tid.
----------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Figentræet står i knop.