12.09.2013

Yom Kippur starter imorgen fredag ved solnedgang.

Fra Ordetogisrael.no/
12. september 2013.

Yom Kippur er den siste dagen og klimakset av ti "dager med ærefrykt" som starter med Råsj Hashanáh, det jødiske nyttår. Navnet ” Yom Kippur” betyr “forsoningsdagen, og I Bibelen er dagen beskrevet bl.a. i 2. Mosebok 30:10.

Du finner også omtale av Yom Kippur i 3. Mosebok 16 og 23:27-32, og i 4. Mosebok 29:7-11. Skriften fastsetter denne dagen som en dag med faste og bønn. Tradisjonelt blir fem forbud håndhevet på denne dagen: Spising og drikking, bruk av lærsko, bading og vasking, å smøre seg med kremer og parfyme, og seksuelt samliv.

Yom Kippur - Forsoningsdagen - er den viktigste og mest alvorsfulle av alle de jødiske høytidene. I følge den jødiske kalender feires Yom Kippur den 10 Tishrei. Den helligste av de jødiske helligdagene, Yom Kippur, skal iår feires, fra solnedgang fredag den 13. september til solnedgang dage etter.

Jødisk tradisjon sier at Yom Kippur gir jøder en siste mulighet til å få tilgivelse for sine synder i det året som nettopp er avsluttet, og dom blir felt for hver person ved inngangen til det nye år. For å oppnå tilgivelse for synder, er denne dagen viet til åndelig omvendelse og et forsett om å begynne det nye året med ren samvittighet, trygg i vissheten om at Gud tilgir enhver som oppriktig angrer sine feiltrinn.

Yom Kippur blir også feiret av majoriteten av sekulære jøder som kanskje ikke så strengt helligholder andre jødiske høytider. Mange av dem faster og deltar i synagogenes gudstjenester på den dagen. Det er bestemt ved lov å ikke ha noen radio eller TV-programmer kringkastet på Forsoningsdagen; flyplassen er stengt, og det er forbudt å kjøre motorkjøretøyer. Ambulanser og andre kjøretøyer i en krisesituasjon er selvsagt unntatt. Ingen andre dager er det så totalt stille som på Yom Kippur.

I denne forbindelse har de ortodokse jødiske familier et rituale som kalles Kapparåt. En høne eller to blir innkjøpt og disse svinger mannen i huset over sin kone og sine barn og ber en bønn om syndsforlatelse. Hønsene blir derefter slaktet, og all synd fra det året som har gått, går over i hønene. Familien synd er da tilgitt av Gud.

Jødene tror at på denne dagen vil Gud forsegle den boken som holder skjebnen for det neste året, basert på de gjerninger den enkelte har gjort i året som gikk. De som har gjort opp sine synder, blir gitt et lykkelig nytt år. Denne dagen er derfor den siste sjansen til å endre Guds dom, demonstrere den enkeltes anger, og å motta tilgivelse. Den tradisjonelle hilsenen på Yom Kippur er derfor "Gmar Chatimáh Tåvá," som betyr "Må du bli innskrevet for det gode."

Etter Yom Kippur starter forberedelsene for neste høytid som er Sokkåt eller løvhyttehøytiden. På aftenen når Yom Kippur avsluttes, kan man se familier bygge små hytter (sokka) i hagene og på balkongene. Sokkåtfeiringen starter 5 dager etter forsoningsdagen.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Én gang om året skal Aron skaffe dets horn soning; med blodet fra soningssyndofferet skal han én gang om året skaffe det soning, slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren." 2 Mos 30:10.

Kristi offertjeneste for den nye pagt
"Men Kristus er kommet som ypperstepræst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til; og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud." Hebr 9:11-14.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvad er "Days of Awe" - Asseret Yimei T'Shuva?