04.06.2012

Israel og Endetiden-grundsyn juni 2012.

Hedningers tider (Kirken og Missionen) er ved at være forbi (Rom 11,25). Derefter kommer den eskatologiske tid (Den store Trængsel), hvor Antikrist vil fremstå  som en person, der tilsyneladende kan skabe fred imellem Israel og nationerne. Og mange vil falde for ham. Jøderne vil omvende sig til Jesus, når Jerusalem er omringet af alle jordens folk (Zak 12). Først da kommerJesus til jorden igen, og denne gang som Løven af Juda (Åb 5,5) - sejrsfyrsten, der skal regere i 1000 år med jernscepter (Åb 19,15).

Tidspunktet for bortrykkelsen fremgår ikke klart af Skriften. Vi må altid være rede.