08.01.2013

Hamas-politikers kone: Vi må oplære vore børn til at dø.

Fra Israeltoday.co.il/
8. januar 2013.

Hustruen til et Hamas-medlem i det Palæstinensiske parlament demonstrerede for nyligt den nøgne forskel mellem de dominerende værdier i Israels Jødiske samfund, og de, der desværre har vunder indpas i meget af det Palæstinensiske samfund.

I et interview med Al-Aqsa-TV den 2. december udtalte Umm Osama, hustru til en lovgiver i Hamas, Khalil Al-Hayya, at en kvindes rolle ikke er mindre vigtig end en mands i "Palæstina", da det er moderen, der "indgyder kærlighed til Jihad og martyrium for Allah i sine børn."

Umm Osama fortsatte med at bemærke, at "Allahs belønning er Paradiset...[og] Paradiset kræver vort blod af os."

Da intervieweren var enig i, at "vi ønsker at dø som martyrer", svarede Umm Osama:

"Ja vi gør. Jeg beder konstant: «Allah, gør afslutningen på vore dage til et martyrium.» Jeg beder om dette - også for min mand og mine børn."

Der er gentagne gange blevet peget på, at skønt sådanne holdninger er oprigtige, er varig fred næsten umulig ved at sikre, at den næste generation af Palæstinensiske Arabere hader Israel. Det er også en form for misbrug af børn, der, ligesom hos Umm Osama, dukker op helt uden anger.

Det ville være frygteligt forkert at sige, at alle Palæstinensere tænker sådan, men det må også erindres, at et stort flertal af de Palæstinensiske vælgere fik Hamas til magten ved det seneste parlamentsvalg i 2006.