16.05.2013

Fascisme og Antisemitisme i Europa.

Del af Artikel
Av Jørgen Høgetveit.

I Tyskland fikk vi for noen år siden
en vond sak hvor Kohl hadde besøk av Ronald Reagan. De skulle avlegge et æresbesøk på en kirkegård hvor det også lå en rekke SS-offiserer. Elie Wiesel rykket ut og ba dem innstendig ikke å gå inn p.g.a. signaleffekten, men ble ikke hørt. Flere slike leie signalepisoder kunne vært nevnt.

Nasjonal-sosialismen, Darwin og Breiviksaken
Nasjonal-sosialismen bygger på og henter mye av sin rasetenkning, menneskesortering m.m. fra darwinismen. I flg. Journal of Creation (Volume 26, Utgave 1, April 2012, s 48-53, store artikkel om massemorderen Breivik – så bygde også han – i flg. Breiviks manifest – på Darwins teorier. Creation kommer ut i en rekke engelsktalende land og er absolutt seriøst.

Antisemittismen som igjen løfter sitt uhyggelige gifthode i Europa, har ganske sikkert sine røtter ned både i Darwin og de ideologiene som bygger på hans Gudsavvisende teorier. Europa er under full oppløsning - styrt av internasjonalister og globalister som omfavner ideologiene, bekjemper sann kristendom og styrer økonomi mot kaos, arbeidsløshet og sammenbrudd. Det gir farlig grobunn for nettopp ropet på ”den sterke mann” og slike onde ideologiske krefter som langt fra er døde – men ligger i folkedypet, klar til å blomstre opp den dagen de evangelisk – lutherske krefter fra Worms er svekket eller ikke levende i blant oss lenger. Om disse ideologiene er svarte, mørkeblå, rød eller grønne – spiller ingen rolle. Deres Gudsavvisning og menneskeforakt er den samme og dermed familie- og nasjonsoppløsende.

Be med oss for Norge over 2. Krønikerne 20.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs hele artiklen:  Nasjonal-sosialismen og antisemittismen er ikke død!