08.05.2013

Kina vil hjælpe Netanyahu med at flytte bosætterne til Negev.

Fra News that matters.
8. maj 2013.
Af Ivar Fjeld.

Nye bydistrikter omkring ny jernbane fra Ashdod til Eilat vil skaffe huse til de fordrevne bosættere fra Samaria.

Israel planlægger en togforbindelse mellem Det Røde Hav og Middelhavshavnene. Den skal tjene som et landalternativ til Suezkanalen og anspore til øget handel med Kina, Indien og andre Asiatiske lande.

[Foto: Den nye jernbane vil frigøre det "besatte Palæstina"]

Kabinettet godkendte den 5. februar en 350-kilometer lang (218-mile) toglinje, der skal sammenkæde byen Eilat, Israels eneste Asiatiske farvandshavn, med det eksisterende jernbanenet, der har forbindelse til Ashdod havn.

Projektet kan starte så tidligt som i indeværende år. (2012).

For Premierminister Benjamin Netanyahu er forbindelsen et middel til øget handel med de voksende økonomier i Asien, reducere afhængigheden af Israels traditionelle eksportmarkeder i Europa og USA og gøre Israel til et Mellemøstligt handelscentrum.

At have en lastrute over land, siger Premierministeren, vil øge landets værdi som strategisk partner for Kina og Indien, og den kan være "nyttig" i tilfælde af, at der opstår "problemer" med Suezkanalen.

"Hvordan kan vi gøre de store Asiatiske økonomier interesserede?"

Sådan spurgte Netanyahu i et interview i Bloomberg News i Tel Aviv den 20. februar.

"Vi kan bygge en toglinje fra Det Røde Hav til Ashdod og forbinde Asien med Europa."

Projektet vil "bidrage til at åbne markederne."

Source: Bloomberg News, 2012.

Kommentar:
Det kan være svært at forstå, hvorfor Benjamin Netanyahu er så glad for kapital fra Kina, at han tilbringer fem dage i ”dragens tempel”.

Den Israelske PM har bl.a. brug for penge til at bygge nye bydistrikter i Negev, der skal huse de Jøder, der bor i Judæa og Samaria.

Når den nye jernbane fra Ashdod til Haifa er bygget, er der ikke behov for, at Jøder lever et usikkert liv på Zions bjerge.

Tag blot de kontanter, der tilbydes af Kineserne, og flyt dem til nye "luksuslejligheder" i Negev. For mange Jødiske bosættere vil dette være en stor fristelse. Hvis de pengebeløb, der tilbydes, er tilstrækkeligt store, vil de være villige til at opgive deres Zionistiske overbevisning.

Vi vil se en sprække i den national/religiøse lejr.

Ezekiel 36:8:
”Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart.”

Vær sikker på, at NATO og andre vil være mere end villige til at assistere IDF med at yde den nødvendige transport fra bydistrikter som Ofra og Ariel.

Lad os vente og se.