22.05.2013

Kristent oljeselskap øker sin oljeleting i Israel.

Fra Ordetogisrael.no/
21. maj 2013.

Det kristne amerikanske oljeselskapet Zion Oil & Gas har allerede lisens på å kunne bore etter olje på 218.000 dekar land i Israel. Nå vil selskapet øke arealet med 98.000 dekar.

Israel er avhengig av utenlandsk støtte og kapial for å kunne finne olje og gass i Det Hellige Land, og er spesielt facinert av de kristne selskaper som engasjerer seg i dette foretaket, selv om mange innenlandske eksperter er skeptiske for at det er mulighet for å finne kommersielle og levedykige mengder med olje på de områder som Zion Oil & Gas har lisens.

Israel today Magazine intervjuet Zion Oil & Gas i 2011 om selskapets fremtidige planer. Grunnleggeren John Brown sa at selskapet "eksisterer på grunn av Guds trofasthet mot Israel", og uttrykte sin sterke tro på at Israel om ikke lenge vil vise frem sin dusør for Israels innbyggere.

Denne optimisme har smittet over på noen israelske tjenstemenn i petroleumsvirksomheten, inkludert tidligere Petroleum kommissær Yaakov Mimran, som tidligere har uttalt at Zion Oil & Gas vil lykkes i sin leting etter olje, og at dette funn vil være kommeriselt levedyktig.