02.05.2013

Venstreorienterede ønsker at presse gudfrygtige Israelere.

Fra News that matters/
2. maj 2013.
Af Ivar Fjeld.

Knesset-medlemmet, Ben-Eliezer, siger, at hvis Bayit Yehudi standser Den Arabiske Liga’s initiativ, vil Labor fortrænge partiet for at bakke fredsplanen op.

Labor vil slutte sig til koalitionen, hvis regeringen vedtager Den Arabiske Liga’s fredsforslag, med den formodning, at Bayit Yehudi senere vil forlade regeringen, sagde MK Binyamin Ben-Eliezer (Labor) til Army Radio onsdag morgen.

Knesset-medlemmet fra Labor hilste erklæringen fra Den Arabiske Liga’s delegation i Washington velkommen. Den sagde, at de ville acceptere "mindre" landombytninger som led i en Israelsk-Palæstinensisk aftale på grundlag af linjerne før 1967.

Ben-Eliezer sagde, at Labor ville støtte initiativet på enhver mulig måde og – i dette scenario – ville partiet deltage i koalitionen for at bevare stabiliteten og bringe politiske fremskridt.

"Jeg har fulgt Den Arabiske Ligas beslutninger i 50 år, siden jeg var barn, og det er første gang, de taler om en afslutning på konflikten og grænserne fra 1967," sagde han.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Igen ser vi frugten af den meget ugudelige alliance mellem sekulære Jøder og Islamiske kræfter.

De vandrer i enighed, og vil ikke tillade Jøderne at leve på Zions bjerge. De åndelige rødder fra sådanne synspunkter er had imod Gud. De hidser sig op over Guds eksistens og frygter de Zionistiske Jøder - et bevis på, at der kommer en dom. Hvis de kan skubbe Jøderne ud over klippen, er Bibelen en falsk åbenbaring, der ikke bør tages alvorlig.

Sekulære Jøder, som ikke adlyder Israels Guds befalinger, vil ikke finde velvilje hos Messias. Det vil Muslimer, der ønsker at genbesætte Jødisk land, heller ikke.

Som tidligere sagt, vil der snart blive en sprække i den Nationalistiske Religiøse lejr i Israel. Der vil være religiøse Jøder, som er villige til at forlade Samaria, hvis den kompensation, de får, er høj nok. Og der vil være dem, som bor på Zions bjerge af helhjertet overbevisning. Deres lydighed mod profetierne er til velbehag for HERREN.

De sidste, der vil blive stemplet som "fjender af fred", vil være de Zionistisk/Jødiske bosættere og de, der støtter dem blandt de Evangelisk/Kristne venner af Israel, folk, der ikke er villige til at gå på kompromis og støtte svigagtige ord som "Vestbredden", "Palæstina" og "besættelse". Brugen af disse ord, er frugter fra løgnens fader, Satan.

Joh 8:44:
”I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.”

Mennesket bliver frelst ved den Jødiske Messias’ blod alene. Kun de, der gør vor himmelske Faders vilje, skal komme ind i Himmeriget.

Yeshua er Messias. Vi skal ikke forvente, at nogen anden kommer og frelser os.
Amen.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sidste nyt: Netanyahu varsler folkeavstemning om fredsavtale