04.06.2013

USA og Israel producerer "dræberrobotter"

Fra News that matters.
4. juni 2013.

Den næste generation af dræbermaskiner vil blive robotter. Israel og USA fører i kapløbet.

[Foto: Det umenneskelige vanvid vil snart nå nye højder på Jorden. Israel skal også falde i den ondes fælde]

Nationerne burde enes om et foreløbigt forbud mod udviklingen af krigsrobotter, der kan fungere selvstændigt, før det er for sent at stoppe brugen af dem, advarede menneskeretseksperten fra FN torsdag.

FN's særlige reporter, Christof Heyns, opfordrede til en midlertidig indefrysning af fremstilling eller brug af de såkaldte dræberrobotter, hvilket ville give nationerne tid til at gennemtænke konsekvenserne af at skabe dem, mens "ånden stadig er i flasken" teknologisk set.

At programmere maskiner til at dræbe, uden mennesker, der træffer beslutningerne, kunne tilskynde til flere krige og gøre det vanskeligere at holde nogen ansvarlig for krigsforbrydelserne, sagde han til reportere i Genève.

"Tiden er af afgørende betydning," sagde han med hensyn til behovet for at træffe en beslutning nu, om hvordan man bruger robotterne, før de bliver en realitet. "At forsøge at stoppe teknologi er lidt ligesom at forsøge at stoppe tiden selv - den fortsætter."

Heyns sagde, at den teknologi hurtigt fremstår, og næsten er tilgængelige nu, som kan give maskiner magt til selvstændigt at dræbe mennesker efter "at have trykket på en knap", men den mangler evnen til at skelne hårfint med hensyn til folkeretten. "Vi er temmelig tæt på," sagde han.

Source: Huffington Post

Kommentar:
Hvem skal stilles til ansvar, når en robot dræber mennesker?
Den mand, der producerede robotten?
Den mand, der har købt robotten?
Eller alle mennesker, som ikke stoppede dette vanvid i at finde sted på Jorden?

En dræberrobot er et perfekt værktøj til at søge efter folk, der har nægtet at blive "elektronisk tagget". Når robotten får forbindelse til en mand, der har "dyrets mærke", er den programmeret til at afbryde enhver "fjendtlig handling".

Men når der intet "tag" er på et menneske, er robotten programmeret til "smerte" ved synet. Ved hjælp af robotten, vil en hedning blive bragt til den ultimative underkastelse.

Dette er grunden til, at Kristne kan blive tvunget til at skjule sig for ikke at komme under overvågning af droner og andre robotværktøjer, som Satan vil bruge.

I Åbenbaringsbogen læser vi om fremkomsten af græshopper, der får tilladelse til at plage folk som skorpioner, men ikke dræbe dem. Denne slags droner, kan være redskabet til at straffe alle, der ikke er blevet elektronisk mærket, og få dem til at melde sig til tagging

Åbenbaring 9:3-6:
”Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande. De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske. I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den, de vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem.”

Kan du se, dette onde dukke op?

Mennesker, der bliver plaget og truet med udslettelse af robotter, er ikke længere science fiction, men en teknisk realitet, der overvejes i Moskva, Beijing, Berlin og Washington.

Gør dig klar til en ”brudevals” med robotter overalt.

Jesus Messias vil sende alle disse "højteknologiske vidundere" til den evige bilkirkegård, sammen med alle de, der opfandt dem.