11.07.2013

Oversvømmelserne giver dyreste skader.

Fra Endtimeheadlines/
11. juli 2013.

Oversvømmelserne topper hidtil på verdens største katastroferegning for 2013.

Oversvømmelserne forårsagede tab for milliarder af dollars og var hidtil verdens dyreste naturkatastrofer i år. Central-og Østeuropa blev ramt hårdest, sagde genforsiringsselskabet Munich Re tirsdag. Tilsammen forårsagede naturkatastrofer — herunder også jordskælv, tornadoer og hedebølger — et tab på 45 milliarder dollars i første halvdel af 2013 - et stykke under 10-års gennemsnittet på 85 milliarder dollars. De forsikredes tab udgjorde omkring 13 milliarder dollars på verdensplan, sagde München Re.

Oversvømmelser inde i landet, der berørte dele af Europa, Asien, Canada og Australien, forårsagede omkring 47 procent af det Globale tab og 45 procent af de forsikredes tab, sagde det førende genforsikringsselskab i München i Tyskland.

Den dødeligste katastrofe ud af 460 noterede "naturlige risikoepisoder" i hele verden var en serie flash-oversvømmelser i det nordlige Indien og Nepal, der dræbte mere end 1.000 mennesker i juni, efter en tidlig og usædvanlig kraftig monsunregn.

Men den dyreste naturkatastrofe var den flodoversvømmelse, der ramte det sydlige og østlige Tyskland og dets nabolande i maj og juni. Den forårsagede for mere end 16 milliarder dollars skader - de fleste i Tyskland.

"Hyppigheden af oversvømmelser i Tyskland og Centraleuropa er steget med en faktor på to siden 1980," sagde et bestyrelsesmedlem i Munich Re, Torsten Jeworrek.  More