26.07.2013

Rivlin: Folkeafstemning for at undgå borgerkrig i Israel.

Fra News that matters
26. juli 2013.

En folkeafstemning kunne hjælpe med at dæmpe flammerne, forhindre en borgerkrig og øge folkets forpligtelse på et flertalsstyre i generationerne fremover.

Dette er MK Reuven Rivlin’s opfattelse, som den stod i i Israel Hoyom. Rivlin er tidligere formand for Knesset. Herunder er noget af det, Rivlin skriver:

Tanken om en folkeafstemning, som for nyligt har fået meget opmærksomhed på grund af en fornyelse af den diplomatiske proces med Palæstinenserne, støder sammen med principperne for Israels parlamentariske demokratiske system.

I vort parlamentariske demokrati finder en ultimativ folkeafstemning sted én gang hvert fjerde år i form af et valg til Knesset. I tidsrummet mellem valgene er Knesset en eksklusiv repræsentant for suveræniteten og kan kun opløses af procedurer, der er fastlagt i loven.

Siden Oslo-aftalen har der været opfordringer i Israel til folkeafstemninger i afgørende spørgsmål med vidtrækkende konsekvenser, men indtil nu er ingen folkeafstemning blevet aftalt.

I grundloven siges der som helhed, at en midlertidig eller permanent aftale med Palæstinenserne, uanset om den omfatter afgivning af suverænitet eller udveksling af områder, skal bringes for den Israelske offentlighed. Israelerne vil kun blive stillet ét spørgsmål - er du for eller imod den aftale, der er blevet godkendt af Knesset?

2 Mos 15:3:
”Herren er kriger, Jahve er hans navn.”

”Trods mine forbehold mod brugen af folkeafstemninger i et parlamentarisk demokrati mener jeg, det er legitimt, så længe folkeafstemningerne bliver afholdt om emner, som opdeler de Israelske samfund dybt og skal løses én gang for alle. Der er store religiøse og ideologiske kløfter mellem de forskellige grupper i det Israelske samfund, og en folkeafstemning kunne hjælpe med at dæmpe flammerne, forhindre en borgerkrig og øge folkets forpligtelse på et flertalsstyre i generationerne fremover.”

Source: Israel Hayom

Kommentar:
Borgerkrig er en alvorlig sag. Hvis den såkaldte "Oslo-fredsproces" resulterer i, at det Jødiske folk begynder at opføre sig som Muslimer, er situationens ironi fuldkommen. Det igangværende diplomatiske slagsmål ligner mere og mere en krigsproces.

For den sidste og endelige Antikrist er en folkeafstemning bare perfekt. ”Fredsskaberne" vil udføre mægtige tegn og undere, og bedrage selv de udvalgte, hvis det er muligt.

2 Thess 2:8-10:
”Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.”

Der vil aldrig blive sand fred, baseret på våbenhvilelinjerne fra 1949. Disse linjer bragte ikke fred i 1952, 1967 og 1973, men mere Arabisk fjendtlighed og forsøg på at ødelægge Israel. Og de vil ikke bringe fred i dag, uanset om flertallet af Israelerne mener det, og stemmer ja til at dele landet, som Herren gav dem tilbage i 1948.