01.09.2013

De Kristne bør ikke stå på sidelinjen under Syrienkrisen.

Uddrag fra Flashtrafficblog.com/
31. august 2013.

Her er 4 ting vi kan gøre.
Skriften siger, at vi kan og bør spille en aktiv rolle i tider med trængsler – vore top-prioriteter bør være at lære, bede, give og gå.

1. Lær"Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom." Ordsprogenes Bog 1:5.

2. Bed "Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Filipperbrevet 4:6-7.

3. Giv”Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« (Matthæus 19:21).

4. Gå - "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (Matthæus 28:19-20)

Meningen er, at Kristne ikke skal være passive. Vi skal være involverede i Guds arbejde, især i tider med krig og rygter om krig. Vi skal lære, bede, give og gå – og fremløfte Jesu navn i alt, hvad vi gør.

Må Gud velsigne dig i din tjeneste for Ham på dette kritiske tidspunkt.