03.09.2013

Israels folk: Godt Nytår!

Uddrag fra News that matters
3. september 2013.

Vi nærmer os år 5774 i den Jødiske kalender, og jeg vil gerne ønske alle læserne godt nytår.

Jeg er sikker på, at Gud er Israels Gud, og at min frelser er Jøde. Jesus Messias er fra Judas stamme og stammer fra den Jødiske Kong David.

Må Messias velsigne dig og bevare dig.
Amen.

Ivar Fjeld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Israels befolkning passerer 8 millioner ved jødisk nyttår
Højtideligholdelse af Rosh Hashanah.