02.09.2013

Rick Warren’s ”freds”-projekt i Rwanda.

Fra News that matters
2. september 2013.

Det er ikke tilfældigt, at Rick Warren har valgt Rwanda til sit "PEACE"-projekt. Denne stat kan bruges til at opbygge en Antikristen rollemodel.

Rick Warren var i sidste uge i Rwanda igen. For første gang besluttede jeg at undersøge lidt om denne lille nation i Centralafrika, og forsøge at få et indtryk af, hvorfor Warren har valgt netop dette land til afprøvning af sin "fredsplan".

Det er selvfølgelig nemmere at få et lille, forfulgt og koloniseret folk til at købe ens ideologi og ideer, end en større og mere fasttømret kolonimagt i Europa. Rwanda er en lille, ung og svag nation, hvor dollars fra Saddleback Church og de Forenede Nationer kan give en mand som Warren stor magt.

Men relateret til åndelige spørgsmål: Hvad er det med Rwanda?

Blot ved et hurtigt kig på denne nations parametre, vil man se, at den er den perfekte kandidat til et "Antikristent" eksperiment.

At sammenlægge verdensreligionerne til Èt på globalt plan er helt sikkert en meget vanskelig opgave, navnligt hvis man ikke har noget "udstillingsvindue", der kan overbevise verden. Rick Warren har spredt sine ideer til hele verden. Nu er det på tide at udføre og vise ideologien i praksis.

Nationen Rwanda bliver omtalt som en "Kristen nation" med et lille Muslimsk mindretal, ligesom et hvilket som helst Europæisk land, og selv USA. Men er Rwanda befolket af Kristne?

For det første: Ser man på statistikkerne, vil man se, at 56,5% af Rwanderne er Katolikker, så "Kristendommens" budskab er allerede blevet forvredet og beskadiget, og velsignes nu af præsten Rick Warren.

Rwanda er ikke mere Kristent end Argentina eller Italien. Det er en "Katolsk nation".

For det andet: De Protestantiske kristne udgør 37,1%. Men det er inklusiv de 11,1% af Rwanderne, der tilhører sekten, Syvende Dags Adventisterne. Så knap en fjerdedel af Rwanderne tilhører en Kristendom, som vi normalt definerer som Evangelisk Kristendom.

For det tredje: Med et stort grundlag af Romersk-Katolske forventer Warren, at alle "Kristne" skal acceptere Katolicisme,  på vejen til "religiøs enhed". Dette er et must, før folk kan blive tilhængere af Warrens "Interspirituelle projekter". Bagefter skal de nok alle acceptere at arbejde i projekterne sammen med Muslimer. I Rwanda er det 4,6 pct. af befolkningen.

For det fjerde: Mange Rwandere ser den Kristne Gud som synonym til den traditionelle Rwandiske ”gud", Imana.

Herunder det en Rwandisk hjemmeside har om denne "gud", som er ukendt for næsten os alle:

Rwanderne har traditionelt altid troet på et højeste væsen, kaldet Imana. Imana styrer hele verden, men han kommer tilbage til Rwanda hver aften for at hvile sig, for Rwanda er hans hjem. Navnet Imana menes at have magiske kræfter og påkaldes ved navngivning af børn, samt ved tilbud om en trøstende velsignelse eller et løfte. Nogle af de navne, der gives til børn, omfatter:

Habimana = Gud er suveræn
Habarurema = Skaberen er suveræn
Habiyakara = Den éne og oprindelige er suveræn
Twagirimana = Kun Gud kan frelse os.

Imana er i sagens natur god, har ikke brug for noget og griber sjældent ind i folks liv. Men han bestemmer en persons skæbne fra fødslen. Hvis en person bliver syg, får stor gæld, eller har et mislykket ægteskab, kan man fastslå, at personen blev skabt af Ruremakwaci, Imana’s navn, der bruges til at beskrive en tid, hvor han gør en persons skæbne negativ. Der er mange folkeeventyr, som beskriver Imana, der giver store gaver og derefter tager dem igen på grund af grådighed eller illoyalitet.

Befolkningen i Rwanda tilbeder de døde, Abazimus, og ofrer til dem - ikke så forskelligt fra Katolikker som helhed. Ud over Abazimu er der også ånder af døde helte. De kaldes imwanda. Imwanda-helte er meget magtfulde og kræver en særlig tilbedelse. De er ikke så forskellige fra de "hellige" i Katolicismen.

Både Kristendommen og Islam blev introduceret i Rwanda i 1800-tallet. Og selvom begge religioner krævede total afholdenhed fra de traditionelle religioner, blandede mindst ¼ af befolkningen deres tidligere religion med den nye.

Source: Af Norton bedømt som et skadeligt websted.

Kommentar:
Når bedraget kommer, er det vigtigt at handle omgående og lukke de porte, som er blevet åbnet. Med hensyn til Rick Warren har disse porte været helt åbne i et stykke tid.

Den udbredte tilbedelse af denne "gud" i Rwanda kan bruges af Rick Warren til at forene alle Rwandere. Problemet med denne "gud" er, at "den" erstatter Bibelens Gud. Evangeliet bliver i bedste fald udvandet.

Tilbedelsen af "Imana" er ikke desto mindre perfekt for et stort kompromis, der er baseret på en fælles aftale om, at "gud er kærlighed", og at vi alle skal "elske vor næste". Jesu blod bliver helt vraget eller slettet fra budskabet.

Men der kan aldrig eksistere sand kærlighed udenfor Sandheden. Der kan aldrig blive sand "fred" før en ægte omvendelse, hvor man underlægger sig Guds Messias, Jesus.

Rick Warren går dybere ind i endetidens bedrag. Han baner vejen for Antikrists regime. Warren's forsøg på at oprette en rollemodel udspiller sig i Rwanda.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Misbrug af Bibelens profetier og profetiernes død.