24.11.2013

Europeiske jøder vurderer å rømme til Israel.

Fra Ordetogisrael.no/
24. november 2012.

Mange jøder i flere europeiske land føler seg ikke lenger trygge i sitt hjemland. De vurderer å flytte til Israel.

Antisemittismen er på fremgang i mange land i Europa. De verste truslene kommer fra ekstreme muslimske og nynazistiske mlljøer, som mer åpenbart truer jødene.

En fersk undersøkelse utført av European Union Agency for Fundamental Rights forteller at frykten hos europeiske jøder har økt sterkt i de senere årene, slik at mange nå vurderer "å rømme" til Israel.

Gjennomsnittlig 76 prosent av jødene i de land som deltok i unersøkelsen rapportert en økning i antisemittisme i de senere år, og 29 prosent sier de vurderer å emigrere til Israel som et resultat av dette.

Nesten 90 prosent av respondentene sa at de hadde møtt folk som ikke anså jødene for å være sine landsmenn. Problemet syntes å være mest akutt i Ungarn, Frankrike og Belgia, hvor antall jøder som hadde tenkt på utvandring til Israel var høyest. More.