05.12.2013

Grensegjerdet mellom Israel og Sinai/Egypt er ferdigbygget.

Fra Ordetogisrael.no/
5. december 2013.

I løpet av de siste tre og et halvt år er grensegjerdet mellom Israel og Sinai blitt bygget ferdg. Gjerdet fra Rafah i Gaza til Eilat er 245 kmlangt og har kostet Israel ca 2,5 milliarder norske kroner.

Seksjonen på de siste 15 km av grensegjerdet er karakterisert ved dype daler samt harde bergarter. Ikke overraskende var det denne siste delen, som var den mest traffikerte infiltrasjonsrute for terrorister inn i Israel. "De passerte her i hundrevis. En tredjedel av terroristene kom inn i Israel omkring Eilat, og det var den vanskeligste delen av denne byggingen," sa brigadegeneral Eran Ofir til israelske media.

Grensegjerdet har også det formål å stanse strømmen av ulovlig immigrasjon av flyktninger fra afrikanske land. Gjerdet har etterhvert stoppet nesten alle jobbsøkere. Men Israels sikkerhet har likevel vært den største grunn til byggingen.

Gjerdet vil ikke kunne hindre avfyring av Gradaketter fra terrorgrupper i Sinai, men den vil gjøre det nærmest umulig å føre terrorangrep inne på israelsk territorium. "Idag er vi i stand til å utføre bedre etterretning om terrororganisasjoner. Vi overvåker enhver bevegelsre de gjør i Sinai. Det vil derfor være helt umulig for terrorister å komme inn i Israel nå," uttalte oberst Aviv Reshef."

Det som gjenstår av prosjektet, er bygging av en mur under havbunnen syd for Eilat, men inntil den står ferdig. vil dette lille området bli overvåket døgnet rundt av den israelske marinen med kryssere og undervannsbåter.

Brigadegeneral Eran Ofir har hatt den militære ledelsen av grensegjerdet som nå er komplett. Når nå dette prosjektet er ferdigstillt, har militære ledere drøfter om hvor nødvendig det er med tilsvarende grensregjerde mot Jordan.