14.01.2014

Tilføjelse til grundsyn.

Fra News that matters
7. august 2013.
Kommentar af Gloria J.
Reprise.

Satan kan kun gøre det, som Herren Israels Gud tillader ham at gøre. Når de første 3 1/2 år kommer, vil Satan og hans dæmoner have det fulde herredømme. Herren havde 3 1/2 år, da Han var her, og Satan vil kræve 3 1/2 år... og få det. Den Hellige Ånd vil ikke blive taget fra Hans folk (de sande Kristne), men Den Hellige Ånd vil ikke holde noget ondt tilbage, når de første 3 1/2 år er begyndt.

Der sker nu et stort frafald. Mon vi allerede lever i Den store Trængsel? Bortrykkelsen af de troende vil ske imellem det sjette og det syvende segls domme. I disse dage vil der være megen konspiration og okkultisme... at frygte Herren vil bevare mig fra begge dele.  Read here.
--------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Israel og Endetiden-grundsyn juni 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------
Den store hvide flok
"Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen! Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?« Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.« Åb 7:9-17.